Tisztelt Partnerünk!

Alulírott Rácz Árpád, mint az EUROTEX Kft csa.. (6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György útja 62, Cégjegyzékszám: 06-09-000877) képviselője értesítem Önöket, hogy a Kecskeméti Törvényszék 7.Cspk:03-15-000002/6 számú végzésével Társaságunk tekintetében a csődeljárást elrendelte. Az alábbiakban küldöm a Cégközlönyben megjelent végzés szövegét, ami a hitelezői igények érvényesítéséről rendelkezik:

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 7.Cspk.03-15-000002/6. sz. határozata (2015. szeptember 22.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről

A bíróság a(z) EUROTEX Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. út 62.; cégjegyzékszáma: 06 09 000877; adószáma: 10498204-2-06) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy az Eurotex Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. út 62., cégjegyzékszám: 06-09-000877, adószám: 10498204-2-06) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárást elrendelte. A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja. A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. § (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart.

A hitelezők a fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 8 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. A követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Kun utca 2.). A Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnevezése 2012. január 01. napjától Kecskeméti Törvényszék.

Az Eurotex Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elleni csődeljárás előző ügyszáma: Cspk.03-15-000001.

A közzététel időpontja: 2015. szeptember 22.

Tisztelettel:

Rácz Árpád ügyvezető Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft. 6800 Hódmezővásárhely,Dózsa György útja 62. Telefon: 62/535-500 Fax: 62/535-501

Tovább a weboldalra